ON Semiconductor APLIKAČNÝ INŽINIER in Piestany, Saskatchewan

Náplň práce

Úlohou aplikačného inžiniera je podpora ON Semiconductor produktov a ich úspešné za-dizajnovanie v cieľových aplikáciách. Jeho hlavným zameraním je návrh konkurencie-schopných hardvérových a softvérových systémových riešení smerom ku našim zákazníkom s použitím ON Semiconductor produktov. Aplikačný inžinier poskytuje aplikačnú podporu pri definícii nových produktov v spolupráci s inými oddeleniami v rámci korporácie. Zabezpečuje, aby produkt / systémové riešenie spĺňalo požiadavky špecifikácie.

Kľúčové aktivity / úlohy

 • Vývoj systémových aplikácií (koncept, hardvér, softvér, PCB)

 • Oblasť zamerania: IoT a power manažment (napájacie zdroje a IoT riešenia s ON Semiconductor komponentami)

 • Samostatná práca a vývoj referenčných dizajnov, produktových kitov a špecifických diem s použitím ON Semiconductor komponentov

 • Definícia testov a testovacieho setupu pre špecifické aplikácie a systémové riešenia

 • Poskytnutie interných / externých tréningov pre konkrétne produkty / aplikácie

 • Podpora a vytváranie aplikačných poznámok a kompletnej technickej dokumentácie, prezentácií k produktom

 • VŠ vzdelanie, oblasť: elektronika, softvér, hardvér so skúsenosťami so sytémovým návrhom

 • Niekoľkoročná prax v nasledujúcich oblastiach: programovanie mikrokontrolerov (ARM core výhodou), návrh schém a plošných spojov (PCB), simulácie elektrických obvodov,

 • PCB dizajnové nástroje:

 • Altium designer (pokročilý),

 • Eagle / Cadence Allegro (výhodou)

 • Simulačné nástroje:

 • Simetrix / Simplis (pokročilý)

 • Cadence / OrCAD (výhodou)

 • Programátorské schopnosti:

 • zameranie na programovanie uC v jazyku C, C (pokročilý),

 • pokročilá znalosť periférií (I2C, SPI, UART, CAN, LIN),

 • vytváranie knižníc pre špecifické produkty a aplikácie (pokročilý),

 • Znalosť mechanického dizajnu výhodou (3D modeling), manuálna zručnosť

 • Odbornosť a skúsenosti v lineárnych ICs, mixed signal ICs, produkty pre power manažment

 • Aktívne počúvanie, analytické myslenie

 • Anglický jazyk – aktívne slovom a písmom

 • Kandidát musí byť iniciatívny, motivovaný, pripravený pre ďalšie vzdelávanie

 • Pokročilá znalosť MS OFFICE applications, Outlook, Internet Explorer

Job: Engineering

Title: APLIKAČNÝ INŽINIER

Location: SK-SK-Piestany

Requisition ID: 1803798

ON Semiconductor is an Equal Employment Opportunity Employer and prohibits discrimination on the basis of age, race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, citizenship, protected veteran status, disability status, or any other federal, state or local protected classes. ON is committed to providing equal employment opportunity to qualified individuals, regardless of protect class status.